Từ khóa
Nhà mạng
Loại sim
Đầu số
Giá tiền
 

 Tìm sim năm sinh
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim
STT Số sim Đầu cũ Đầu mới Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0814675777 8.600.000 52 cms Tam hoa  Mua
2 08.14.03.1979 8.650.000 42 cms Năm Sinh  Mua
3 08.14.04.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
4 08.14.06.1979 8.650.000 45 cms Năm Sinh  Mua
5 08.14.07.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
6 08.14.08.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
7 08.15.02.1979 8.650.000 42 cms Năm Sinh  Mua
8 08.15.03.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
9 08.15.06.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
10 08.16.04.1979 8.650.000 45 cms Năm Sinh  Mua
11 08.16.05.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
12 08.15.07.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
13 0816.13.1616 8.650.000 33 cms Sim VIP  Mua
14 08.16.19.1616 8.650.000 39 cms Sim VIP  Mua
15 08.17.01.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
16 08.17.04.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
17 08.17.05.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
18 08.17.06.1979 8.650.000 48 cms Năm Sinh  Mua
19 08.18.05.1979 8.650.000 48 cms Năm Sinh  Mua
20 08.18.61.1616 8.650.000 38 cms Sim VIP  Mua
21 08.19.01.1979 8.650.000 45 cms Năm Sinh  Mua
22 08.19.02.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
23 08.19.04.1979 8.650.000 48 cms Năm Sinh  Mua
24 08.18.28.3636 8.650.000 45 cms Sim VIP  Mua
25 08.1984.1979 8.650.000 56 cms Năm Sinh  Mua
26 08.22.01.1979 8.650.000 39 cms Năm Sinh  Mua
27 08.22.04.1979 8.650.000 42 cms Năm Sinh  Mua
28 08.22.05.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
29 08.2222.6111 8.650.000 25 cms Tam hoa  Mua
30 08.23.01.1979 8.650.000 40 cms Năm Sinh  Mua
31 08.23.05.1979 8.650.000 44 cms Năm Sinh  Mua
32 08.23.07.1979 8.650.000 46 cms Năm Sinh  Mua
33 08.2345.6363 8.650.000 40 cms Sim VIP  Mua
34 08.2345.8181 8.650.000 40 cms Sim VIP  Mua
35 08.24.02.1979 8.650.000 42 cms Năm Sinh  Mua
36 08.24.03.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
37 08.24.04.1979 8.650.000 44 cms Năm Sinh  Mua
38 08.24.07.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
39 08.24.08.1979 8.650.000 48 cms Năm Sinh  Mua
40 08.24.09.1979 8.650.000 49 cms Năm Sinh  Mua
41 08.26.05.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
42 08.28.03.1979 8.650.000 47 cms Năm Sinh  Mua
43 08.28.04.1979 8.650.000 48 cms Năm Sinh  Mua
44 08.28.05.1979 8.650.000 49 cms Năm Sinh  Mua
45 08.29.05.1979 8.650.000 50 cms Năm Sinh  Mua
46 08.29.26.29.29 8.650.000 49 cms Sim VIP  Mua
47 08.4567.5757 8.650.000 54 cms Sim VIP  Mua
48 0911.22.2007 8.650.000 24 cms Năm Sinh  Mua
49 08.25.02.1979 8.650.000 43 cms Năm Sinh  Mua
50 08.25.03.1979 8.650.000 44 cms Năm Sinh  Mua