Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0399999347 1.700.000 cms Ngũ quý Đặt mua
1 03.99999.740 4.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
2 03.99999.734 4.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
3 03.99999.740 4.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
4 03.99999.734 4.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
5 037.99999.74 7.500.000 cms Ngũ quý Đặt mua
6 037.99999.71 7.500.000 cms Ngũ quý Đặt mua
7 03.99999.762 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
8 03.99999.758 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
9 03.99999.762 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
10 03.99999.758 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
11 0399999537 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
12 0399999684 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
13 0399999741 8.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
14 0399999328 12.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
15 0399999608 12.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
16 0399999619 12.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
17 0399999224 20.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
18 0328.999.991 20.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
19 0336999995 29.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
20 0869999949 30.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
21 037.99999.52 30.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
22 037.99999.82 30.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
23 038 99999 78 30.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
24 0869999949 30.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
25 0395.999996 33.250.000 cms Ngũ quý Đặt mua
26 033.5999995 33.250.000 cms Ngũ quý Đặt mua
27 098.99999.20 35.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
28 0398.999.990 35.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
29 0868999990 35.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
30 096.99999.13 35.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
31 097.99999.46 38.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
32 098.99999.51 40.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
33 0396.999.993 40.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
34 0399999566 50.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
35 086.99999.07 50.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
36 0973.999994 53.900.000 cms Ngũ quý Đặt mua
37 0975.999994 53.900.000 cms Ngũ quý Đặt mua
38 0965.999994 53.900.000 cms Ngũ quý Đặt mua
39 098.99999.62 55.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
40 0974.99999.5 60.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
41 0976.999990. 60.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
42 097.99999.26 68.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
43 096.9999933 73.150.000 cms Ngũ quý Đặt mua
44 0978.999990. 80.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
45 098.99999.18 99.000.000 cms Ngũ quý Đặt mua
46 0966999995 160.000.000 cms Sim Siêu VIP Đặt mua
47 0986999996 209.000.000 cms Sim Siêu VIP Đặt mua
48 03270.99999 350.000.000 cms Sim Siêu VIP Đặt mua
49 03847.99999 350.000.000 cms Sim Siêu VIP Đặt mua
 Chọn theo đầu số
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Thống kê
Viettel Sim
Mobifone Sim
Vinaphone Sim
Vietnamobile Sim
Gmobile Sim
Cố Định Sim