Từ khóa
Nhà mạng
Loại sim
Đầu số
Giá tiền
 

 Tìm sim năm sinh
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim
STT Số sim Đầu cũ Đầu mới Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 09.24.06.1982 10.000.000 41 cms Năm Sinh  Mua
2 09.24.08.1980 10.000.000 41 cms Năm Sinh  Mua
3 09.24.08.1981 10.000.000 42 cms Năm Sinh  Mua
4 09.24.08.1983 10.000.000 44 cms Năm Sinh  Mua
5 09.25.07.1980 10.000.000 41 cms Năm Sinh  Mua
6 09.25.07.1982 10.000.000 43 cms Năm Sinh  Mua
7 09.25.08.1982 10.000.000 44 cms Năm Sinh  Mua
8 09.25.08.1985 10.000.000 47 cms Năm Sinh  Mua
9 09.28.05.1985 10.000.000 47 cms Năm Sinh  Mua
10 0924.08.1982 10.000.000 43 cms Năm Sinh  Mua
11 0924.08.1985 10.000.000 46 cms Năm Sinh  Mua
12 0928.06.1985 10.000.000 48 cms Năm Sinh  Mua
13 09.23.22.1986 10.000.000 42 cms Năm Sinh  Mua
14 09.23.23.1981 10.000.000 38 cms Năm Sinh  Mua
15 092765.1987 10.000.000 54 cms Năm Sinh  Mua
16 0928.6.1.1990 10.000.000 45 cms Năm Sinh  Mua
17 0928.6.1.1991 10.000.000 46 cms Năm Sinh  Mua
18 0928.6.1.1993 10.000.000 48 cms Năm Sinh  Mua
19 0928.6.1.1994 10.000.000 49 cms Năm Sinh  Mua
20 0928.6.1.1996 10.000.000 51 cms Năm Sinh  Mua
21 0928.6.1.1997 10.000.000 52 cms Năm Sinh  Mua
22 0925.24.1988 10.000.000 48 cms Năm Sinh  Mua
23 0925.24.1990 10.000.000 41 cms Năm Sinh  Mua
24 0925.24.1991 10.000.000 42 cms Năm Sinh  Mua
25 0925.24.1993 10.000.000 44 cms Năm Sinh  Mua
26 0925.24.1994 10.000.000 45 cms Năm Sinh  Mua
27 0925.24.1995 10.000.000 46 cms Năm Sinh  Mua
28 0925.24.1996 10.000.000 47 cms Năm Sinh  Mua
29 0925.24.1997 10.000.000 48 cms Năm Sinh  Mua
30 0925.24.1998 10.000.000 49 cms Năm Sinh  Mua
31 0927.65.1990 10.000.000 48 cms Năm Sinh  Mua
32 0927.65.1991 10.000.000 49 cms Năm Sinh  Mua
33 0927.65.1992 10.000.000 50 cms Năm Sinh  Mua
34 0927.65.1993 10.000.000 51 cms Năm Sinh  Mua
35 0927.65.1994 10.000.000 52 cms Năm Sinh  Mua
36 0927.65.1995 10.000.000 53 cms Năm Sinh  Mua
37 0927.65.1996 10.000.000 54 cms Năm Sinh  Mua
38 0927.65.1998 10.000.000 56 cms Năm Sinh  Mua
39 0928.6.1.1988 10.000.000 52 cms Năm Sinh  Mua
40 09.2772.2001 10.000.000 30 cms Năm Sinh  Mua
41 09.2772.2002 10.000.000 31 cms Năm Sinh  Mua
42 09.2772.2003 10.000.000 32 cms Năm Sinh  Mua
43 09.2772.2004 10.000.000 33 cms Năm Sinh  Mua
44 09.2772.2005 10.000.000 34 cms Năm Sinh  Mua
45 09.2772.2006 10.000.000 35 cms Năm Sinh  Mua
46 09.2772.2007 10.000.000 36 cms Năm Sinh  Mua
47 09.2772.2008 10.000.000 37 cms Năm Sinh  Mua
48 09.2772.1988 10.000.000 53 cms Năm Sinh  Mua
49 09.2772.1990 10.000.000 46 cms Năm Sinh  Mua
50 09.2772.1991 10.000.000 47 cms Năm Sinh  Mua